به تیم های استارت آپی ما به پیوندید

مشخصات فردی

سوابق تحصیلی (دیپلم و بالاتر) / به ترتیب، از آخرین مدرک دریافتی

سوابق شغلی، به ترتیب، از آخرین شغل

زبان خارجی

نرم افزارهای مرتبط

پرسش های تکمیلی